Zdravotní sestra Martina Moravcová, DiS.

     Narodila jsem se ve Vimperku. Po maturitě na Střední zdravotnické škole v Táboře jsem vystudovala Vyšší zdravotnickou školu v Praze, obor Diplomovaná zdravotní sestra.

Po ukončení studií v roce 1999 jsem pracovala 5 let na Gynekologicko-porodnické klinice v Praze u Apolináře na oddělení neonatologie ARO - novorozenci.

V únoru 2009 jsem složila zkoušku na Ministerstvu zdravotnictví a získala Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra - registrovaná sestra.

V ordinaci MUDr. Lenky Řezníkové pracuji od 1. září 2009.

 

Jsem vdaná, mám dvě děti - Jaromírka a Martinku.