Očkování

Zajišťujeme očkování – povinná i nepovinná.

Povinná očkování:  hradí stát, termíny hlídáme my a zveme dle platného očkovacího kalendáře.

Nepovinná očkování: hradí rodiče, termíny si hlídají rodiče.

V ceně, kterou hradíte za nepovinné očkování, je veškerý servis - objednání vakcíny přímo do ordinace, zajištění správného transportu vakciny, skladování v lednici, popis vakciny jménem a částkou dle aktuální ceny na faktuře, kontroly expirace vakcin, poučení pacienta (rodiče), aplikace vakciny, administrativní úkony (zápis do dokumentace, PC, očkovacího průkazu).

 Aktuální seznam nepovinných očkování, která provádíme v naší ordinaci a informace o jednotlivých očkovacích látkách je zde.

 

Obecné informace k očkování

  • Očkujeme pouze za podmínky, že je dítě v dobré kondici tj. bez známek akutního onemocnění U každého dítěte posuzujeme aktuální zdravotní stav i na základě informaví získaných od Vás!
  • Určitě před očkováním nikdy nezapomeňte zmínit jakýkoli proběhlý infekt (rýma, kašel), teplotu, průjem, zvracení či vyrážku apod.
  • Po každém očkování vyčkejte v čekárně  30 minut!
  • Na očkování nikdy neposílejte dítě samotné.
  • V případě nadstandardního nepovinného očkování musíte písemně udělit souhlas s tímto výkonem.
  • Podrobné informace o očkování zde
  • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, podle § 47 také umožňuje, aby byla pro dítě v rámci povinného očkování použita očkovací látka jiná, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím orgánu ochrany veřejného zdraví. Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.
  • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, § 47 odst. 3 ukládá, aby každé provedené očkování bylo zdravotnickým zařízením zapsáno do očkovacího průkazu a do zdravotnické dokumentace. Při každém dalším očkování je očkovaný povinen předložit tento průkaz k provedení záznamu.