Smluvní zdravotní pojišťovny

Naše zdravotnické zařízení má uzavřeny smlouvy na poskytování zdravotnických služeb s těmito zdravotními pojišťovnami:

                                                                            

 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)              

                

                            

205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

 

 

 211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZPMVČR)