MUDr. Lenka Řezníková

     Narodila jsem se v Prachaticích. Po maturitě na prachatickém gymnáziu jsem studovala na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze - Motole, kterou jsem zakončila promocí v roce 1997.

Po ukončení studií jsem pracovala  na dětském oddělení Městské nemocnice ve Vimperku a na dětském oddělení Okresní nemocnice ve Strakonicích.

Po mateřské dovolené jsem pracovala v ordinaci MUDr. Josefa Tomana, později v dětské ordinaci při vimperské nemocnici. Od roku 2002 jsem pracovala jako dětská lékařka Sanatoria Javorník.  

V roce 2001 jsem složila zkoušku z atestace 1. stupně v oboru pediatrie a v roce 2005 jsem získala specializovanou způsobilost v oboru praktický lékař pro děti a dorost. V oboru se nadále vzdělávám, účastním se odborných konferencí a seminářů, vlastním diplom celoživotního vzdělávání.

Soukromou praxi jsem zahájila 12. ledna 2009.

 

Jsem vdaná a mám tři děti - Terezku, Honzíka a Ladušku.