Základní informace

Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb s platností od 1. ledna 2014 zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnících se organizovaných soutěží.

V případě žádosti o vydání posudku je nezbytné požadovat na sportovní organizaci, kam bude Vaše dítě docházet, aby se jasně vyjádřila, zda se jedná o:

 
 1. výkonnostní sport či jen organizovaný sport !!!
 2. v případě výkonnostního sportu pak, zda se jedná vstupní lékařskou prohlídku (před zaregistrováním) nebo o pravidelnou lékařskou prohlídku (1x za 12 měsíců). Pokud Vaše dítě  potřebuje první vyšetření a jedná se o zdravotně náročnou sportovní disciplínu, musí absolvovat zátěžové vyšetření, které provádí tělovýchovný lékař.

 

Výkonnostní sport - prohlídku provádí praktický lékař pro děti a dorost nebo tělovýchovný lékař. 

Vrcholový sport  - prohlídku provádí tělovýchovný lékař.    

 

Vyšetření tělovýchovným lékařem se požaduje:

 • u sportovců, kteří se účastní všech úrovní soutěží v kontaktních sportech (judo, karate...)
 • při sportovních aktivitách se ztíženou dostupností lékařské pomoci (hloubkové potápění, horolezectví...) 
 • u žáků sportovních škol a u všech typů motosportů. 

 

Při vyšetření praktickým lékařem pro děti a dorost platí následující pravidla:

 • pacient musí být alespoň týden předem objednán
 • k vyšetření je potřeba přinést předvyplněné formuláře. Stáhněte zde a zde
 • nelze dávat mezi dveřmi razítka do průkazek
 • vyšetření EKG provádí v naší oblasti MUDr. Kylián v kardiologické ambulanci v nemocnici v Prachaticích nebo ve Strakonicích. Objednat se můžete na čísle 722 490 050.
 • vyšetření pro sportovní činnost nehradí zdravotní pojišťovny
 • ke vstupní prohlídce je nutný i popis klidového EKG. Je-li v rodině pacienta výskyt kolapsových stavů či náhlé smrti, potom se vyžaduje vyšetření zátěžových testů (zátěžové EKG)
 • vyšetření se provádí v rozsahu preventivní prohlídky, prohlídka se provádí každý rok znovu!