Vznikla nová zdravotní pojišťovna

02.10.2009 13:08

Sloučením Hutnické zaměstnanecké pojišťovny a České národní zdravotní pojišťovny vznikla k 1. 10. 2009 nová zdravotní pojišťovna s názvem Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Možná vás napadá otázka, co to pro vás znamená. V následujícím textu jsou základní informace související s tímto sloučením.

 

 

 • Jsem pojištěncem jedné z fúzujících ZP a stanu se tak pojištěncem ČPZP. Co musím v souvislosti s touto změnou udělat?

  Všichni pojištěnci budou osloveni dopisem, který je bude informovat o sloučení pojišťoven. Součástí tohoto dopisu bude i nový Evropský průkaz zdravotního pojištění České průmyslové zdravotní pojišťovny platný od 1. 10. 2009.
  Průkazem stávající zdravotní pojišťovny (HZP a ČNZP) se budou pojištěnci prokazovat při čerpání zdravotní péče do okamžiku, než obdrží nové průkazy a to i v případě, že by nový průkaz obdrželi až po 30. 9. 2009. V souvislosti se sloučením není nutné navštěvovat pobočku zdravotní pojišťovny a pojištěnci ani jedné z pojišťoven se nemusí obávat, že by nebyli ošetřeni z důvodu neplatnosti průkazu zdravotní pojišťovny.
   
 • Jak vzniká Česká průmyslová zdravotní pojišťovna?

  Nový subjekt na trhu zdravotního pojištění, který vzniká sloučením Hutnické zaměstnanecké pojišťovny a České národní zdravotní pojišťovny. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) začne fungovat na českém trhu od 1. 10. 2009.
  ČPZP je třetí největší zdravotní pojišťovnou v České republice s více než 730 tisíci pojištěnci.
  Dle platné legislativy se všichni klienti HZP a ČNZP stanou automaticky s účinností od 1. 10. 2009 pojištěnci České průmyslové zdravotní pojišťovny.
   
 • Bude mít ČPZP celorepublikovou nebo pouze regionální působnost?

  ČPZP působí na území celé České republiky, je tedy zdravotní pojišťovnou s celorepublikovou působností. Disponuje sítí svých poboček na celém území ČR a bude mít uzavřeny smluvní vztahy s více než 20 tisíci zdravotnickými zařízeními. Pro pojištěnce ČPZP je to veliká výhoda, jelikož budou v případě potřeby bez problému ošetřeni smluvním zdravotnickým zařízením na území celé České republiky.
   
 • Kde bude mít Česká průmyslová zdravotní pojišťovna své sídlo?

  ČPZP bude mít divizní uspořádání, které bude vycházet ze zázemí ČNZP a HZP před fúzí tak, aby byla zajištěna dostatečná podpora služeb pro pojištěnce, zdravotnická zařízení i zaměstnavatele jak v Čechách, tak i na Moravě. Divize Čechy bude mít sídlo v Praze, Ječná 39, Praha 2. Sídlo ČPZP a zároveň sídlo Divize Morava bude na adrese - Ostrava Vítkovice, Jeremenkova 11.  Pobočky a kontaktní místa bude mít ČPZP po celé ČR a bude jich přes 70 tak, aby byla zajištěna optimální dostupnost služeb zdravotní pojišťovny.
   
 • Musím změnu na ČPZP hlásit svému zaměstnavateli?

  Nemusíte. Veškeré tyto administrativní úkony vyřídí zdravotní pojišťovna za Vás. Všem zaměstnavatelům budou zaslány informace o automatickém přechodu pojištěnců HZP a ČNZP k České průmyslové zdravotní pojišťovně s platností od 1. 10. 2009. Plátci pojistného dostanou rovněž informace o číslech účtů, na něž budou zasílat platby zdravotního pojištění.
   
 • Mohu nadále navštěvovat svého lékaře a je mojí povinností jej o vzniku ČPZP informovat?

  Nemusíte měnit svého lékaře. Zdravotnická zařízení obdrží vysvětlující dopis ohledně fúze zdravotních pojišťoven, změny názvu na Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu a automatickém přechodu pojištěnců HZP a ČNZP k této zdravotní pojišťovně.
   
 • Může se u ČPZP pojistit každý nebo je to zdravotní pojišťovna pouze pro pracující v nějakém průmyslovém odvětví?

  ČPZP je otevřenou zdravotní pojišťovnou u které se může pojistit kterýkoli občan ČR nebo pojištěnec v rámci EU. Velmi uvítáme nové pojištěnce ze všech věkových skupin, oborů činnosti i ze všech regionů ČR tzn. například i jak děti, matky na mateřské, seniory. ČPZP bude poskytovat co nejkvalitnější služby nejenom všem svým stávajícím pojištěncům, ale i novým klientům, kteří se u ní zaregistrují.
   
 • Jaké výhody připravuje nová zdravotní pojišťovna pro své pojištěnce?

  Jedním z hlavních důvodů fúze je snaha udržet pro pojištěnce dosavadní výhody, služby a preventivní programy, které nabízí dvě slučující se zdravotní pojišťovny. ČPZP rovněž počítá s rozvojem programů, které pojištěncům umožní přístup ke zdravotním službám na nadstandardní úrovni. Nová nabídka pro pojištěnce se v tuto chvíli připravuje, a jakmile bude dokončena, budeme o ní informovat naše pojištěnce i širokou veřejnost všemi dostupnými cestami např. informacemi v médiích, našich webových stránkách, na pobočkách, v ordinacích našich smluvních lékařů apod.
   
 • Kde se mohu dozvědět více informací o nové zdravotní pojišťovně?

  Vaše otázky rádi zodpovědí pracovníci Informačních center na číslech 810 800 000, 261 387 111 nebo na webových stránkách www.cpzp.cz.