Nová vakcina Bexsero proti meningokokům typu B

27.04.2014 22:45

Od dubna 2014 vstoupila na trh nová dlouho očekávaná vakcína k aktivní imunizaci jedinců od 2 měsíců věku a starších proti invazivnímu onemocnění způsobenému kmeny Neisseria meningitidis skupiny B.

Očkování touto vakcínou patří mezi očkování na žádost očkovaného a není hrazeno ze zdravotního pojištění. Cena vakciny je 2900 Kč za jednu dávku.

 

Doporučené dávkovací schéma:

1) U kojenců ve věku 2 až 5 měsíců tři dávky s odstupem minimálně 1 měsíce a přeočkování jednou dávkou vakcíny mezi 12 a 23 měsíci věku.

2) U dětí od 6 měsíců do 2 let věku aplikace dvou dávek s odstupem minimálně 2 měsíců, přeočkování jednou dávkou v dalším roce.

3) U preadolescentů ve věku 13-15 let, u adolescentů a u dospělých: aplikace dvou dávek s odstupem minimálně 1 měsíce na základě posouzení individuálního rizika, zejména před nástupem do kolektivu. Potřeba přeočkování není stanovena.

4) U dětí od 2 do 10 let věku aplikace dvou dávek rekombinantní vakcíny MenB s odstupem minimálně 2 měsíců na základě posouzení individuálního rizika (nástup do kolektivu, jeslí, společná cvičení s malými dětmi, plavání kojenců a batolat), zejména před nástupem do kolektivu. Potřeba přeočkování není stanovena.

Meningokoková onemocnění mohou mít velmi rychlý a závažný průběh s rizikem smrti nebo se vznikem trvalých následků/ hluchota,mentální retardace,amputace končetin/

Postihují často jinak zcela zdravé děti ,nejčastěji kojence a malé děti , dále pak adolescenty a mladé dospělé. Onemocnění může být pozdně rozpoznáno pro své počáteční nespecifické příznaky.

Meningokoků je několik typů, v České republice převažuje typ B (cca 75 % případů). Proti tomuto typu je určena vakcina Bexsero. Více informací zde.

Dále je možno očkovat proti 4 dalším typům A,C,Y,W-135 vakcínou Nimenrix nebo Menveo.

Tyto vakciny jsou na trhu již delší dobu, podrobně např.  zde   ... 

Veškeré dotazy k tomuto očkování zodpovíme v ordinaci nebo prostřednictvím  e-mailu.  

 

Očkovat vakcínou Bexsero začínáme příští týden.