Naše ordinace je přihlášena do systému IZIP

06.10.2009 22:21

Od 6. října 2009 můžete v naší ordinaci zdarma zaregistrovat Vaše dítě, příp. i Vás do systému IZIP. Co je to IZIP, jak funguje, jaké výhody přináší pacientům najdete v následujícím textu.                                                                                                                                                                               

 

Co je IZIP?

Zapomněli jste někdy název léku, který užíváte? Nevíte, kdy jste byli naposledy očkováni proti tetanu? Neznáte výsledky laboratorního vyšetření? Podstoupili jste někdy opakovaně stejná vyšetření zbytečně?

Díky elektronické zdravotní knížce se pacient stává skutečným partnerem lékařů. Má přehled o všech vyšetřeních, jejich výsledcích i léčbě, a můžete se tak lépe starat o své zdraví.

Jejím prostřednictvím se stáváte nositeli svých zdravotních dat, která můžete v případě potřeby předat ošetřujícím lékařům. Urychlíte předání závěrů klinických vyšetření, laboratorních testů, popisu rentgenových snímků či popisu sona, a lékaři tak mohou rychleji a kvalitněji rozhodnout o diagnóze a zahájení cílené léčby.

Zřízením elektronické zdravotní knížky získáte přístup k informacím, které by jinak byly uloženy v různých ordinacích a zdravotnických zařízeních. Princip jejího fungování a obsluhy lze přirovnat ke správě bankovního účtu s využitím všech ochranných prvků jako je heslo, PIN a v současné době i osobní certifikát s elektronickým podpisem.

Díky partnerům společnosti IZIP je vedení zdravotní knížky pro pacienty zdarma.

 

Jak funguje IZIP

Zdravotní knížka na internetu může obsahovat všechny informace o Vašem zdravotním stavu a je přístupná z kteréhokoliv počítače připojeného na internet. Číst v ní můžete Vy a lékaři, kterým to umožníte. Zapisovat zdravotní záznamy do Vaší zdravotní knížky mohou jen zdravotničtí pracovníci registrovaní v systému IZIP.

 • Po registraci obdržíte doporučeně poštou do vlastních rukou přístupové údaje ve speciální, tzv. PINové zásilce. Tyto údaje tedy budete znát pouze Vy. Po prvním přihlášení (aktivaci) budete moci do Vaší zdravotní knížky vstupovat, tj. číst v ní.
 • Po dohodě s lékařem či jiným zdravotnickým pracovníkem mu můžete zpřístupnit Vaši zdravotní knížku k nahlížení. Zatajováním údajů o svém zdravotním stavu před svým lékařem se vystavujete zbytečnému riziku poškození zdraví. Jako laik jste pouze v omezené míře schopen posoudit souvislosti jednotlivých, na první pohled nesouvisejících nemocí.
 • Lékař bude mít k dispozici Vaši kompletní zdravotní historii a může ji doplňovat o aktuální zdravotní záznamy. Tím mu jistě usnadníte práci a ušetříte čas.
   

 

Výhody systému

Pro pacienta

 • pacient je informován o zdravotní péči, má přehled o výsledcích vyšetření i léčbě
 • pacient se aktivně stará o své zdraví - na základě dohody s ošetřujícími lékaři jim umožňuje přístup ke zdravotní knížce
 • zlepšuje se komunikace mezi pacientem a lékařem
 • pacient může předejít opakování některých vyšetření, vyhne se zbytečnému užívání léků různých názvů, ale se stejným účinkem, které mohou ve velkém množství organizmu uškodit
 • zrychluje se stanovení diagnózy a léčba je zahájena bez zbytečných odkladů
 • informace ve zdravotní knížce jsou zabezpečeny proti zneužití

Pro lékaře

 • zlepšuje se komunikace mezi lékaři
 • lékař má k dispozici objektivní a přesné informace o zdravotním stavu pacienta
 • informace má včas a v době, kdy je pacient právě v ordinaci
 • lékař ušetří čas
 • nemusí provádět duplicitní nebo nadbytečná vyšetření či předepisovat léky, které byly předepsány jiným lékařem
 • může lépe pracovat s různými limity a regulacemi
 • lékař má možnost využít speciálních nabídek zboží a služeb partnerů IZIP

Pro veřejnost

 • zkvalitňuje se poskytovaná zdravotní péče
 • předchází se provádění nadbytečných a duplicitních zdravotních úkonů
 • brání se nekoordinovanému předepisování léků
 • v systému veřejného zdravotního pojištění dochází k významným úsporám
 • IZIP podporuje využívání informačních technologií ve zdravotnictví
 • citlivé zdravotní informace jsou v systému IZIP dokonaleji chráněny před ztrátou či zneužitím

 

Více informací najdete na www.izip.cz.