IX. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES Olomouc; 19.-22.5.2010

12.05.2010 23:18

IX. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ v tradici KONGRESU PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER - XXVIII. dnů praktické a nemocniční pediatrie; Olomouc; 19.-22.5.2010